Etap przygotowania do złożenia wniosku jest często pomijany przez niewypłacalnych konsumentów. Jeżeli konsument wie, że jego sytuacja finansowa jest krytyczna i nie jest w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań finansowych, to oznacza, że staje się niewypłacalny. W momencie, kiedy na horyzoncie zaczyna pojawiać się decyzja o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, powinien poczynić już pewne zobowiązania, które ułatwią mu nie tylko samo złożenie wniosku, ale usprawnią przejście przez całe postępowanie upadłościowe. Wśród przygotowań dobrze jest pamiętać i przestrzegać przede wszystkim kilku reguł, które tak naprawdę można zmieścić w dwóch poniższych punktach.

Kompletuj dokumentację

Przygotowanie wniosku wiąże się z rzetelnym i szczegółowym spisaniem historii dłużnika z uwzględnieniem przyczyn jego niewypłacalności. Aby była ona wiarygodna należy potwierdzić ją odpowiednimi dokumentami: umowami kredytowymi z bankami lub innymi instytucjami finansowymi, umową o pracę, świadectwem pracy, wypowiedzeniem, korespondencją z bankiem, itp. Niestety wielu dłużników zaniedbuje sferę dokumentów i w momencie tworzenia wniosku przyznaje, że nie posiadają już dokumentów lub je zniszczyli, bo uważali np. że korespondencja z bankiem lub innymi wierzycielami, nie będzie im nigdy do niczego potrzebna.

Jeżeli  dłużnik rozważa oddłużenie za pomocą upadłości konsumenckiej, powinien zachowywać każdy dokument, który chociażby w minimalnym stopniu będzie pomocny w przedstawieniu jego historii oraz potwierdzi, że nie uciekał się on do umyślnego unikania wierzycieli i spłacania ciążących na nim należności. Wszystkie dokumenty zostaną dołączone do wniosku w formie załącznika i będą dowodem na to, że wszystkie przesłanki do ogłoszenia upadłości zostały spełnione. Jeżeli jednak dłużnik, z jakiegoś powodu, nie ma wspomnianych wyżej dokumentów, to jeszcze nic straconego. Można starać się je odzyskać w banku lub innych instytucjach finansowych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie są one za bardzo skłonne do pomocy dłużnikowi w tym zakresie.

 

Zachowuj postawę rzetelnego dłużnika

Odpowiednia postawa dłużnika wiąże się też właśnie z dokumentami dołączonymi do wniosku. Jeżeli wniosek będzie zawierał jedynie listę wierzycieli, to w oczach sądu taki dłużnik wyjdzie na nierzetelną osobę. Dłużnik powinien także odbierać korespondencję, być do dyspozycji wierzycieli w razie potrzeby i wykazywać regularny kontakt z nimi (wystarczy korespondencja mailowa). Dodatkowo, nie powinien zrzekać się dochodów tuż przed złożeniem wniosku, aby zmniejszyć masę upadłości. Nie wyzbywać i nie zrzekać się majątku na rzecz osób trzecich. Te wszystkie zachowania sprawią, że postawa dłużnika – w oczach sądu – zostanie uznana za prawidłową  i rzetelną.