Niemal każdy, kto rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sprawdza z jakimi kosztami wiąże się całe postępowanie?

30 zł – koszt złożenia wniosku

Na początek niewypłacalny konsument musi liczyć się z kosztem 30 zł. Tyle kosztuje złożenie wniosku w odpowiednim wydziale sądu rejonowego. Od razu warto zaznaczyć, że jeśli sytuacja dłużnika jest na tyle trudna, że ta kwota przekracza jego możliwości finansowe, to może wystąpić z prośbą o zwolnienie z opłaty poprzez złożenie stosownego wniosku.

Ile wynoszą i od czego zależą koszty postępowania upadłościowego

Kolejnym kosztem są koszty postępowania upadłościowego. Ich wysokość jest uzależniona od jego długości i stopnia skomplikowania. Co ważne, składa się na nie również wynagrodzenie zasądzone dla syndyka. Będzie ono uzależnione od kilku czynników: wysokości funduszu masy upadłościowej, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu pracy czy zakresu czynności podejmowanych w postępowaniu oraz stopnia ich trudności i czasu trwania postępowania.

Reasumując, wynagrodzenie syndyka może wynosić od jednej czwartej średniego miesięcznego wynagrodzenia do jego dwukrotności. Zdarzają się sytuacje, że sąd podnosi wynagrodzenie do czterokrotności powyższego wynagrodzenia, jeżeli postępowanie niesie ze sobą wysoki stopień skomplikowania i konieczność wyjątkowego zwiększenia typowych nakładów pracy, np. ze względu na wysoką liczbę wierzycieli. Można zatem założyć, że wynagrodzenie syndyka będzie wahać się od jednego do kilku tysięcy złotych.

Jeżeli jednak dłużnik nie posiada majątku, który mógłby wejść do masy upadłości oraz nie ma żadnych funduszy na pokrycie wspomnianych kosztów, to cały koszt postępowania – włącznie z wynagrodzeniem syndyka – może tymczasowo pokryć Skarb Państwa.

Ewentualny koszt kancelarii prawnej

Wśród ewentualnych kosztów może być również koszt obsługi adwokackiej/radcowskiej, o ile dłużnik zdecyduje się na skorzystanie z pomocy prawników. Warto zaznaczyć, że jeśli możliwości finansowe na to pozwalają, to wsparcie specjalistów z dziedziny prawa upadłościowego pozwoli szybciej przejść przez całe postępowanie. Szczególnie jeśli dłużnik nie miał do tej pory zbyt dużego doświadczenia w kwestiach prawnych. Świadomość, że można liczyć na wsparcie i wiedzę doświadczonego w tej materii mecenasa pozwoli poczuć się bezpieczniej w tej trudnej sytuacji życiowej. Ponadto kancelaria prawna zajmie się wszelkimi kwestiami formalnymi, jak pomoc przy tworzeniu wniosku, prowadzeniu komunikacji z wierzycielami, monitorowaniu stanu zadłużenia i ustaleniu listy wierzytelności.